Ziar Baricada
Baricada - Twitter
Baricada - Facebook
Baricada - Yahoo Messenger
CHAT - Baricada TV
 
Joi, 07 Decembrie, 2023
Baricada TV
Ziarul Baricada
Baricada FM
DETALII STIRE:

Lorin Fortuna : Idealurile Revoluţiei Romăne au fost pervertite şi batjocorite

Categorie stire INCENDIAR | Autor stire Alecu | Data publicare Luni, 03 Iunie, 2013 | Nr. accesari stire 2559 ori | Comentarii stire 0 comentarii

Lorin Fortuna : Idealurile Revoluţiei Romăne au fost pervertite şi batjocorite

DECLARAȚIE

cu privire la diminuarea până la anihilare și chiar până la pervertire și batjocorire a idealurilor Revoluției Române din decembrie 1989, de către categoria politico-partidică, clientelară, care a acaparat și menține, puterea în Stat, prin acțiuni specific subversive, de mistificare evenimențială, de manipulare mediatică, de fraudare electorală și chiar de poliție politică

 

       Noi, cei care, în decembrie 1989, la Timișoara, am declanșat Revoluția Română din decembrie 1989 (RRD-1989), prin organizarea revoltei timișorene, declanșată în data de 16 decembrie 1989, respectiv prin transformarea acesteia în RRD-1989, constituind Frontul Democratic Român (FDR), în data de 20 decembrie 1989, și proclamând orașul Timișoara ca primul oraș, din România, eliberat de dictatura comunist-ceaușistă, precum și prin redactarea și difuzarea Proclamației FDR, în 21 decembrie 1989 (care a fost adevărata proclamație, precum și programul principal, prin care s-a legitimat autenticitatea RRD-1989), având în vedere situația deosebit de gravă, din punct de vedere societal, în care a ajuns România, ca Stat, și Poporul Român, ca Populație statală, la trecerea a doar 24 de ani, de la înfăptuirea RRD-1989, declarăm, public, următoarele:

1.      RRD-1989 a fost confiscată (furată) și deturnată, după victoria sa, înregistrată în data de 22 decembrie 1989, cu puțin după ora 12 (și marcată, din punct de vedere evenimențial-istoric, prin fuga fostului dictator, cu elicopterul, de pe acoperișul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român), prin constituirea, în aceeași zi, a așa-numitului: Consiliu al Frontului Salvării Naționale (C-FSN), care, deși nu era legitimat printr-o participare, corespunzătoare, la RRD-1989, până în acel moment, a confiscat, practic, puterea în Stat, cu sprijinul unei părți din conducerea, de atunci, a Armatei, care a organizat și declanșat, în acest scop, un complot anti-revoluționar, coordonat de către generalul Victor Atanase Stănculescu (constând în organizarea unei diversiuni oculte și criminale, la nivel societal, numită popular: „atacul teroriștilor”, care a rămas neinvestigată, nejudecată și nepedepsită, corespunzător, până în prezent), complot prin care a reușit să înșele, prin mistificare faptică și manipulare mediatică, marea majoritate a Populației României. Manipularea, în cauză, s-a efectuat (din câte s-a aflat ulterior) cu acordul, precum și cu complicitatea conducerii C-FSN, care a beneficiat, de pe urma înșelării Populației României, de o apreciere și simpatie, deosebit de mari (total nemeritate, în detrimentul revoluționarilor autentici), transformată, ulterior, în capital politic, utilizat, apoi, de către FSN, care, din arbitru societal (rol pe care și l-a asumat după victoria RRD-1989), s-a transformat, din organizație civică, în organizație politică, câștigând, în mod detașat, în data de 20 mai 1990, primele alegeri declarate și considerate, pe atunci: „cu adevărat libere”, după care a format primul Guvern, în componența căruia au fost incluși și doi generali, inculpați, ulterior, și chiar dovediți vinovați și pedepsiți pentru reprimarea, organizată de către Armată, asupra participanților la revolta timișoreană (Victor Atanase Stănculescu, respectiv Mihai Chițac).

2.      În contextul celor precizate anterior, apreciem că toate guvernele care s-au succedat, la conducerea țării, după încheierea RRD-1989, s-au făcut vinovate de complicitate la acțiunea contra-revoluționară, de confiscare și, respectiv, deturnare, pervertire și chiar batjocorire a idealurilor RRD-1989 (începând cu Guvernul FSN), trebuind să fie, în mod adecvat, inculpate, judecate și condamnate, în funcție de vinovăția lor, deoarece nu au manifestat voința politică, respectiv datoria, oficială, de a contribui, într-un mod eficient, nici la aflarea adevărului (urmată de judecarea și pedepsirea, corespunzătoare, a tuturor marilor vinovați pentru reprimarea participanților la RRD-1989), și nici la întreprinderea unor acțiuni societale, corespunzătoare și necesare revenirii României la starea de drept și de fapt, care ar fi trebuit să existe, în perioada post-revoluționară, în vederea implementării, depline, la nivel societal, a programului principal al RRD-1989, specificat în cadrul Proclamației FDR.

3.      În scopul menționat anterior, mai apreciem ca imperios necesară și eliminarea prevederii constituționale de interzicere a aplicării pedepsei cu moartea (prevăzută la Articolul 22, aliniatul 3, din Constituția României), introdusă, în legislația post-revoluționară, imediat după judecarea fostului cuplu dictatorial, în cadrul unei „mascarade juridice”, urmată, apoi, de execuția, imediată, a acestora (dar cu posibila și chiar probabila omorâre, mai devreme, a fostului dictator, față de omorârea, prin împușcare, a soției sale - semnalată, la nivel internațional, de către analiști și observatori adecvați), din ordinul acelora care au acționat, în mod ocult și subversiv, dar și determinant, pentru confiscarea RRD-1989, precum și pentru deturnarea, în timp, a programului revoluționar, formulat prin Proclamația FDR.

4.      Considerăm, de asemenea, că toți președinții României, din perioada post-revoluționară (cu anumite circmstanțe atenuante, totuși, pentru cel de-al doilea președinte), sunt vinovați, în mod adecvat, de acuzațiile, menționate anterior, și, în consecință, considerăm că trebuie inculpați, judecați și pedepsiți, în funcție de vinovățiile lor, într-un mod corespunzător, având în vedere, inclusiv, reintroducerea pedepsei cu moartea, în cadrul Constituției României, precum și a anulării prescrierii temporale, a vinovățiilor, în cauză.

5.      Mai considerăm că trebuie procedat, într-un mod similar, și cu toți prim-miniștrii, respectiv miniștrii, guvernelor care au guvernat România, în perioada post-revoluționară.

6.      Tot în contextul celor expuse anterior, mai considerăm că și alte persoane, care au deținut funcții, oficiale, importante și determinante, în ceea ce privește obligativitatea investigării, legale, a confiscării și deturnării RRD-1989, și nu și-au îndeplinit, corespunzător, îndatoririle oficiale, în cauză (exemple: conducători de instituții militare, de instituții informative, de instituții de ordine, de instituții de protecție și pază, dar și executanți din cadrul respectivelor instituții), trebuie, de asemenea, să fie inculpați, judecați și pedepsiți, corespunzător, în funcție de vinovăția lor.

7.      Având în vedere cele menționate anterior, apreciem că nu numai complicitatea guvernanților post-revoluționari, în ceea ce privește neimplicarea, oficială, în aflarea adevărului, în legătură cu confiscarea și deturnarea RRD-1989, precum și în inculparea, judecarea și pedepsirea, corespunzătoare, a celor găsiți vinovați, a avut un rol determinant în ajungerea Statului Român în deosebit de grava criză societală, în care se află, în prezent, ci și modul în care a fost condusă România, la nivel parlamentar, respectiv prezidențial, respectiv guvernamental, prin comiterea a numeroase abuzuri constituționale, respectiv legislative, datorate, în cea mai mare parte, declasării societale a categoriei politico-partidice care a guvernat România, în perioada post-revoluționară. Respectiva categorie societală a degenerat, de fapt, în timp, într-o adevărată mafie-clientelară, de tip ocultă și subversivă, politico-partidică-masonică, coagulată și coalizată în scopul de a jefui, sistematic și eficient, Statul Român, la adăpostul deținerii, oficiale, a funcțiilor de conducere cele mai importante, precum și în scopul de a se menține, cu orice preț, la exercitarea puterii de Stat, tocmai pentru a nu putea fi inculpată, judecată și pedepsită, oficial, în mod corespunzător, pentru crimele, de nivel societal, comise, prin exercitarea, samavolnică, a puterii de Stat. Datorită motivației expuse anterior, apreciem că se impune și necesitatea inculpării, judecării și pedepsirii, corespunzătoare, inclusiv a tuturor parlamentarilor vinovați de complicitate la comiterea abuzurilor constituționale, respectiv legislative, menționate anterior (în cazul în care nu au acționat, corespunzător, în calitate de reprezentanți, aleși, ai Populației statale), în scopul de a se putea urgenta stoparea acestui mod, ocult, subversiv și distructiv, de conducere, și de a-i înlocui, pe cei care-l practică, cu alte persoane, neimplicate în comiterea actelor abuzive, menționate anterior, și nici arondate, prin obediență specifică, organizațiilor politico-partidice, masonice, mafiote și de altă natură, implicate în comiterea respectivelor fapte.

8.      Tot în scopul menționat anterior, având în vedere faptul că, în Constituția, actuală, a României, nu este prevăzută existența și funcționarea unei puteri de Stat garante a respectării Constituției României, cu prerogative corespunzătoare, inclusiv în stoparea funcționării, subversive, a unor instituții ce constituie și puteri de Stat (așa cum ar trebui să fie, dar nu este, instituția Curtea Constituțională, datorită faptului că membrii săi componenți nu sunt aleși, direct, de către Populație, ci numiți, de regulă, pe criterii specific clientelare), apreciem ca pe o măsură indispensabilă și stringentă, schimbarea statutului instituției, în cauză, prin democratizare deplină și desemnarea membrilor săi componenți, exclusiv prin alegerea acestora, de către Populația României.

9.      Conștientizând faptul că Poporul Român a ajuns (datorită numeroaselor abuzuri, comise în conducerea Statului, de către nevrednica categorie politico-partidică, care a acaparat și care a deținut puterea de Stat, în perioada post-revoluționară), într-un stadiu avansat de degradare, transformându-se, din Popor, în Populație statală, cu un nivel corespunzător de reducere a conștiinței statale, dorim să ajutăm (la nevoie, chiar într-un mod similar celui în care am procedat în decembrie 1989), Populația, în cauză, motiv pentru care, în calitate de participanți, autentici, la RRD-1989, considerăm de datoria noastră, civică, să ne declarăm, public: garanți individuali ai apărării, promovării și continuării îndeplinirii idealurilor RRD-1989, ca fundament ideatic, la nivel societal, în conformitate cu prevederile Articolului 1, aliniatul 3, din Constituția României.

10.  În calitatea pe care ne-o asumăm, menționată anterior, declarăm, public, că nu vom permite ca Populația României să fie manipulată de către categoria politico-partidică pe care am caracterizat-o și am acuzat-o anterior, astfel încât să fie determinată să opteze, la viitorul referendum constituțional, doar pentru „cacealmaua constituțională”, pe care se pregătește să i-o ofere, în condiții de exclusivitate, actualul Parlament, așa cum s-a procedat și în cazul referendumurilor constituționale anterioare, care s-au realizat în perioada post-revoluționară. Deoarece constatăm că nici actualul Parlament nu are intenția de a revizui Constituția României astfel încât s-o transforme, dintr-o: pseudo-lege, de tip: declarație oficială, de deziderate și intenții constituționale, care este, de fapt, în prezent, într-o: Constituție de tip Lege supremă în Stat, care trebuie să devină, atât de drept, cât și de fapt, mai ales prin: asocierea unui sistem jurisdicțional, de nivel constituțional, care să includă un: Tribunal Constituțional, respectiv un: Cod de infracțiuni, de nivel constituțional, respectiv un: Cod de proceduri juridice, de nivel constituțional, vom face tot posibilul ca să oferim Populației statale un: proiect alternativ de Constituție, realizat de către organizații autentice din cadrul Societății civile românești, care să permită Populației statale a României să aleagă între două proiecte de revizuire constituțională, și nu doar să „culeagă” sau să respingă proiectul constituțional oferit de către categoria politico-partidică majoritară, în prezent, din Parlamentul României. În cadrul acțiunii menționate anterior, vom face cunoscut și modul în care s-a manipulat dezbaterea, publică, referitoare la revizuirea Constituției, „regizată” sub conducerea președintelui Asociației Pro-Democrația, desemnat de către coaliția politico-partidică, majoritară, în prezent, în Parlamentul României, să conducă activtatea așa-numitului Forum Constituțional 2013, care a avut grijă să selecteze, atent, marile orașe în care a organizat, oficial, dezbateri publice pe tema revizuirii Constituției, astfel încât să evite, mai ales, orașul Timișoara, cunoscut și recunoscut, nu doar din timpul RRD-1989, ci și din timpul protestelor care au condus la căderea Guvernului E.Boc, ca: oraș de avangardă civică a României. Facem apel, în acest context, către toți activiștii civici, autentici, din România și, mai ales, către specialiștii autentici în Drept Constituțional, să se implice, în mod determinant, pentru a putea oferi Populației României, o Constituție adevărată, căreia să-i fie asociat și un sistem jurisdicțional, de nivel constituțional, în care să se definească infracțiunile specific constituționale, și, mai ales: crimele constituționale (așa cum se procedează și alte State, precum: Germania), pentru a putea fi, în mod corespunzător, inculpați, judecați și condamnați, inclusiv în România, acei „rău-făcători”, politico-partidici, care au contribuit, determinant, la aducerea României în situația deosebit de gravă, din punct de vedere societal, în care se află în prezent.

 

 

Epilog

 

Preludiu

 

În ambițioase mlaștini, orgolii dau în floare.

Buimace anotimpuri au tot descălecat.

Ambasadorii cinstei migrează în resemnare

Și stăpânește răul, cu sceptru de împărat.

 

Când treptele răbdării hrănesc indiferența

Și-n cuiburile înalte cresc ulii de pripas,

Păianjenii minciunii vânează inocența,

Cu pânza vicleniei și șarpele în glas.

 

Dar faldurile vremii adie a schimbare

Și noaptea deznădejdii, curând, vom risipi-o,

Desțelenind domnia epavei tutelare

Și prăvălind-o în hăuri, cu-n singur gând: adio!

 

 

                                                                                                           

                                                                                                         Lorin Fortuna  

     share - facebook    share - twitter
Nu sunt comentarii.
EUROSILVER ARAD
Arhiva Video - Baricada TV
Program Baricada TV
  ORA PROGRAM - JOI
  06:30 Naşul
ACUMA LA TV 09:00 Ghilea Show
  10:00 Pâine şi Circ
  11:00 Conferinţa de presă
  12:00 Ghilea Show
  13:00 Vinovaţii fără vină
  14:00 Ţinta noastră: Sănătatea
  15:00 Fără pleoape la urechi
  16:00 La graniţele cunoaşterii
  17:00 Deşteptarea României cu Lorin Fortuna
  19:00 Timpul - artă şi ştiinţă cu Claudiu Burlan
  19:30 Comunitatea mea
  20:00 Quantika cu Michael Szellner
  21:00 Ghilea Show cu Sorin Ghilea
  22:00 Naşul cu Radu Moraru
  00:30 Timpul - artă şi ştiinţă
  01:00 Ghilea Show
  02:00 Quantika
  03:00 Deşteptarea României
COZACONE
  oferit de: curs-valutar-bnr.ro
HOROSCOP
Berbec Taur Gemeni Rac
Leu Fecioara Balanta Scorpion
Sagetator Capricorn Varsator Pesti
Înţeleptarea României
Înţeleptarea României
Ghilea Show
Ghilea Show
PARTENERI
ARQ.RO - Stiri, Arad, Politica, Sport, Timp Liber ...
AMOSNEWS - Agentie independenta de presa

Acest site foloseste cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica datelor confidentiale si dorim sa confirmi acordul tau.

Accepta